Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

Etnigos
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viawarkocz warkocz

September 23 2018

Etnigos
9178 f1e5
Etnigos
9177 fd8f 500
Reposted bypressanybeton pressanybeton
Etnigos
9176 c909 500
Reposted bypressanybeton pressanybeton
Etnigos
9175 571c
Reposted byAmericanloverlevunemmkmpl
Etnigos
9174 18f8 500
Etnigos
9171 aec7 500
Reposted bykakusfapchlupfapletha0jemkartoflefapchlupfapPicki91OverseerSkretu
Etnigos
9170 91ac 500
Reposted byLalli Lalli
Etnigos
9169 dece 500
Reposted bypressanybetonOverseerSkretu
Etnigos
9168 2fb3 500
Etnigos
9167 2e4d
Reposted bytomesh tomesh
Etnigos
8556 ae74
Reposted fromnazarena nazarena viaseaweed seaweed
Etnigos
8513 9ae8 500

September 22 2018

Etnigos
8277 e249 500
Reposted bySylvkaniedoskonalosc
Etnigos
8276 38eb 500
Reposted bybojaniewiemsistermorphineshampain
Etnigos
8275 40dd 500
Reposted bysistermorphinealmostloversandersserialowaaamiss-reckless
Etnigos
8273 31eb
Reposted bydimer dimer
Etnigos
8271 46d9
Reposted byPicki91skillzmcfly
Etnigos
8269 bafa 500
Reposted bydanthemanmakle
Etnigos
8268 bfa8 500
Reposted byszpaqusNarcisse-Noirteijakoolshabbadoopure-blissnotperfectgirlolvidoniebieskieoczy12czerwca12czerwcasofiasmentispenetraliaablRekrut-KlittledisappointmentsschaafmiimibakteryjaRastaPrincessladymartiniinyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl